Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Μάχη της Τατάρνας

                                       Στο γεφύρι της
Τατάρνας
για τους πεσόντες στην 
μάχη της
Στις 22 Μαρτίου 1821 
έγινε η ιστορική Μάχη 
της Τατάρνας, που 
ήταν ταυτοχρόνως 
και η πρώτη μάχη της 
Επαναστάσεως του ’21 
στην Ρούμελη!
Συνεπλάκησαν στο 
ιστορικό γεφύρι της 
οι Τουρκαλβανοί του 
Χασά-μπεη Γκέκα και 
τα παλληκάρια του 
αξεπέραστου ήρωα 
Οδυσσέα Ανδρούτσου, 
υποβοηθούμενοι 
– κατά την παράδοση 
– από τους καλόγερους 
της ΙΜ Τατάρνας και 
τον ηγούμενό τους, 
Κυπριανό.
Στην θέση Λαχανόκηπος 
του Τριποτάμου του 
Δήμου Φραγκίστας, 
το λοιπόν, τελούνται 
εκδηλώσεις μνήμης της 
μάχης αυτής, τις οποίες 
φροντίζει ο Δήμος και ο 
Σύλλογος Τριποταμιτών 
Αιτωλοακαρναν

Δεν υπάρχουν σχόλια: